Ljubomora alkoholičara 

 

Ljubomora alkoholičara je vrlo česta pojava, kod koje alkoholičar sumnja u vernost žene, a u alkoholiziranom stanju, najčešće zbog odbijanja “nežnosti” izražava svoju ljutnju grubim vređanjem i optuživanjem.

Patološka ljubomora je ređa i javlja se u starijoj dobi, u kasnijim fazama alkoholizma, samo kod muškaraca. Još nije pronađeno zadovoljavajuće tumačenje te pojave. Mnogi smatraju da alkoholnu ljubomoru pored ostalog izaziva i pojava impotencije, koja je kod alkoholičara vrlo česta. Ljubomora se često javlja kao najvažniji simptom alkoholizma. Alkoholičar je čvrsto uveren da ga žena vara. Razvijaju se paranoidni sadržaji, a bolesnik postaje agresivan. Postaje mučitelj žene i porodice, a zna se dogoditi da progoni i suseda kojeg je uklopio u svoje paranoidne sadržaje. Ideje ljubomornosti mogu se javiti prema ćerki, bilo vlastitoj, bilo prema ženinoj ćerki iz prvog braka. Ta ljubomornost može se odnositi i na ljubavnicu. Ljubomornost alkoholičara može završiti zločinom, silovanjem vlastite dece, itd. Obično je to znak potpunog etičkog propadanja, tzv. "etičke demencije" alkoholičara. Bolesnik obično ne pokazuje poremećaj svesti, a u velikom broju slučajeva i inteligencija mu je još uvek sačuvana. Često je nemoguće živeti s takvim bolesnikom, pa dolazi do raspada porodice. Treba sprovesti bolničko lečenje, nakon čega se stanje obično smiri.

Nazad