Dobro došli!

 

                                         

Sa malo truda

Bolesti zavisnosti-alkoholizam

na facebook-u

Šta bi svako morao znati o alkoholizmu

Alkoholizam je bolest koja nastaje zbog nekontrolisane i redovne upotrebe alkoholnih pića.

Alkoholičar je osoba koja nije u stanju da kontroliše pijenje alkohola. Takva osoba ima poteškoća u porodici, na radnom mestu i u sebi samom.

Alkohol deluje na sledeći način

1. Uništava osobu koja pije:

2. Oštećuje porodicu:

3. Šteti radnom uspehu:

2 dl vina ima oko 150 kalorija, koliko i 6 kašičica šećera, ali nema minerala, belančevina, ni vitamina i zato nije hrana!

Alkohol u manjoj količini deluje na kontrolu i norme ponašanja. U većoj količini usporava reflekse, menja normalno mišljenje, dovodi do nerazumljivog govora i ošamućuje svest. U velikoj količini dovodi do nesvesnog stanja, a ponekad i do smrti.

 Posledice dugotrajnog pijenja alkohola

Svaki alkoholičar živi 10-12 godina manje od onih koji ne piju!

Apstinencija

Alkoholizam se može lečiti. Najvažnije u lečenju je ostvariti uzdržavanje od alkohola (apstinenciju). To ne zavisi samo od "snažne volje", jer je alkoholičar zavistan od alkohola. Ovo se može ostvariti samo stručnim lečenjem, ako alkoholičar hoće da ozdravi.

Cilj je: ŽIVETI PRIJATNO BEZ ALKOHOLA!

Obratiti se za pomoć nije sramota, već ljudska obaveza.

 

Copyright© 2005  | |  Sva prava zadržana  | |  Sajt su pripremili: Adorjan i Ilona, članovi Udruženja KA "Mladost"