Uzroci nastanka alkoholizma kod žena

 

Brojni odnos alkoholičara između muškaraca i žena se menja u korist žena. Sa 8:1, koliko je bilo ne tako davno, odnos alkoholičara između muškaraca i žena se promenio na 4:1, a prema nekim istraživanjima, čak i na 3:1.

Žene su pretežno sekundarni alkoholičari, što znači da je njihov alkoholizam posledica prethodnih psiholoških problema.

Racionalizacija, da su od strane društva «navučeni» na alkohol, koja se češće javlja kod muškaraca, ne može se primeniti i kod žena jer se njihovo pijenje najčešće dovodi u vezu sa prilično jasno definisanim situaciono uslovljenim stresom. Kod žena je karakteristično da je alkoholizam simptomatski, odn. on je znak nekog poremećaja, nekog nezadovoljstva, vrlo često nekog oblika depresije, koji onda žene potiskuju uzimajući čašicu. Osećaju se bolje i misle da će na taj način izbeći depresiju i razrešiti neke druge probleme. To vremenom prelazi u zavisnost.

Na nastanak i razvoj alkoholizma kod žena, osim socio-kulturnih faktora, utiču i individualni i bračno porodični faktori. Od individualnih najvažniji su: usamljenost, nesigurnost, stres, nisko samopoštovanje, kao i neki telesni faktori (predmenstrualna napetost i poremećaj menstrualnog ciklusa). Hormonalna neravnoteža utiče na variranje podnošljivosti alkohola, a zapaženo je da mnoge žene počinju sa težim opijanjima u doba ulaska u menopauzu. Od bračno-porodičnih faktora najznačajniji su: nezadovoljstvo brakom, trudnoća, pobačaj, razvod, gubitak muža, odlazak dece iz porodice, odn. «sindrom praznog gnezda», itd.

U novije vreme, međutim, zapaža se da i mlade devojke piju istim intenzitetom kao i njihovi vršnjaci suprotnog pola, čak se ponekad i takmiče sa njima ko može više alkohola popiti. Zbog toga se može očekivati sve učestalija pojava primarnog alkoholizma i kod žena.

Nazad