Alkoholizam i radna sposobnost

 

Na radnom mestu nastaju problemi kada alkoholičar nije više u stanju da raznim mahinacijama prikriva svoju bolest.

U početku to su manje povrede radne discipline, kao kašnjenje na posao i lakše povrede. Gubi interesovanje za svoju profesiju, prestaje sa svojom kreativnošću, posao obavlja rutinski, površno. Menja raspoloženja od nezainteresovanosti do agresivnosti.

Kasnije počinje da pije na poslu. Dolazi do čestih izostajanja sa posla i korišćenja bolovanja. Prema autoritetima se odnosi sa nipodaštavanjem. Dolazi do težih povreda na radnom mestu i do smanjene radne sposobnosti. Kod mnogih nastupa invaliditet.

Šefovi nisu zadovoljni ponašanjem svoga radnika, a alkoholičar nije zadovoljan manjom zaradom i statusom u radnoj organizaciji.

Pre ili kasnije, alkoholičar kao ozbiljno bolestan čovek, mora na lečenje.

Nazad