Alkohol i droge

 

Neke kombinacije alkohola, droga i lekova mogu imati manje ili veće neželjene efekte. Jedno je sigurno: mešanje bilo kakvih droga ili lekova štetnije je od droga uzetih pojedinačno i teško je predvideti kakvo će delovanje koja kombinacija imati na pojedinca.

Alkohol i lekovi

Ako osoba uzima neki lek pod lečničkim nadzorom, svakako treba pitati svog lečnika o interakciji leka sa alkoholom.

Acetilsalicilna kiselina (andol, aspirin) i slični nesteroidni protivupalni lekovi najčešće se koriste među starijom populacijom za ublažavanje bola. Neki od ovih lekova mogu izazvati krvarenje iz želuca, zbog erozivnih promena na sluznici želuca. Takođe, ovi lekovi smanjuju sposobnost zgrušavanja krvi, sprečavajući vezanje trombocita u ugruške. Alkohol može pojačati ova oba nepoželjna efekta leka. Starije osobe koje mešaju na svoju ruku ovu vrstu lekova i alkohol su u povećanom riziku od nastajanja krvarenja iz želuca. Uz to, aspirin može povećati dostupnost alkohola, povećavajući tako nepoželjne efekte uzetog alkohola.

Ovi lekovi se prepisuju za olakšavanje od srednjeg do jakog bola. Oni uključuju opijate morfin, kodein, propoksifen (propoxyphene) i meperidin. Kombinacije opijata i alkohola pojačavaju sedativni efekat ovih supstanci, što povećava rizik od smrti zbog predoziranja. Pojedinačna doza alkohola može povećati dostupnost propoksifena, što povećava nuspojave leka.

Antibiotici su lekovi koji se koriste u lečenju infekcija. U kombinaciji sa alkoholom neki antibiotici mogu izazvati mučninu, povraćanje, glavobolju, čak i konvulzije. U ove antibiotike spadaju: furazolidon, griseofulvin, metronidazol i antimalarik kvinakrin. Izoniazid i rimfapin koriste se zajedno u lečenju tuberkuloze, bolesti koja je posebno učestala među starijim osobama i alkoholičarima. Akutno uzimanje alkohola smanjuje dostupnu terapijsku dozu izonijazida u krvi, dok hronični alkoholizam smanjuje dostupnost rifampina. U oba slučaja, učinak lekova je smanjen. Neki antibiotici u kombinaciji sa alkoholom ne izazivaju neželjene reakcije. Ali, stanje organizma koje je napadnuto bolešću kontraindikacija je alkoholu, jer telu šteti dehidracija i dodatno opterećenje jetre.

Benzodiazepani (Apaurin, Lexaurin, Bensedin, Bromazepam, Lorazepam ,...) se najčešće koriste za smirenje i nesanicu iako imaju i druge namene. Zbog manjih opasnosti, u kliničkoj praksi su zamenili barbiturate, koji se danas koriste većinom za hitna stanja i konvulzivne napade. Alkohol pojačava delovanje benzodiazepana, a oboje usporavaju rad srca i disanje zbog čega može doći do poremećaja disanja, kome i smrti. Ovo može biti posebno izraženo kod starijih ljudi.Česte su kod ove kombinacije rupe u sećanju, pospanost i poremećena koordinacija i kretanje. Ove nuspojave povećavaju rizik od nesreća u domaćinstvu ili za vreme upravljanja automobilom. Male doze flurazepama mogu izazvati interakcije sa malim dozama alkohola i izazvati smanjenje vozačke sposobnosti, čak i ako je alkohol uzet tokom jutra, nakon uzimanja flurazepama.

S obzirom da alkoholičari često pate od nervoze i nesanice, i što mnogi od njih piju ujutru, interakcija može biti naročito opasna.

Ova skupina uključuje brojne lekove koji se prepisuju u lečenju bolesti srca i krvnih sudova. Akutna konzumacija alkohola sa korišćenjem ovih lekova uzrokuje smetenost ili gubljenje ravnoteže i padanje. Ovi lekovi su: nitroglicerin, koji se koristi u lečenju angine pektoris, rezerpin, metildopa, hidralazin i gvanitidin, koji se koriste u lečenju visokog krvnog pritiska. Hronično uzimanje alkohola smanjuje dostupnost propranolola, koji se koristi u lečenju visokog krvnog pritiska, što može smanjiti terapijski učinak leka.

 Alkoholizam i depresija su često povezani, što dovodi do visokog rizika mogućeg javljanja interakcija alkohol-antidepresivi. Alkohol pojačava sedirajući efekat tricikličkih antidepresiva poput amitriptilina, znatno pogoršavajući sposobnost upravljanja automobilom. Akutni alkoholizam povećava dostupnost nekih triciklina, što posledično povećava i njihov sedativni učinak. Hronični alkoholizam deluje tako što povećava dostupnost jednih, dok smanjuje dostupnost drugih triciklina. Kemikalija pod nazivom tiramin (tyramine), koja je pronađena u nekim vinima i pivima, reaguje sa nekim antidepresivima, kao što su inhibitori monoamino-oksidaze, što može prouzrokovati opasno povećanje krvnog pritiska. Čak i jedno umereno piće može stvoriti rizik za ovu interakciju.

Anestetici su lekovi koji se primjenjuju pre operacije, da bi bolesnika uveli u besvesno stanje u kome je osoba potpuno neosetljiva za bol. Hronični alkoholizam povećava potrebnu dozu anestetika propofola, potrebnu da se bolesnik uvede u besvesno stanje. Hronični alkoholizam takođe povećava rizik razvijanja oštećenja jetre koji može biti uzrokovan enfluranom i halotanom.

Varfarin se propisuje da bi u određenoj meri smanjio sposobnost krvi za zgrušavanje. Uzimanje alkohola povećava aktivnost varfarina, što povećava rizik kod pacijenta od iskrvarenja. Hronično uzimanje alkohola smanjuje dostupnost varfarina, smanjujući zaštitu od zgrušavanja krvi (npr. kod umetnih zalistaka).

Oralni hipoglikemici se propisuju kod nekih bolesnika da bi se na taj način smanjila koncentracija šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom. Akutna alkoholna konzumacija produžuje, a hronična konzumacija smanjuje, dostupnost tolbutamida. Alkohol također reaguje sa lekovima iz ove skupine, što može dovesti do razvijanja simptoma mučnine i glavobolje.

Alkohol može pojačati delovanje sedacije koji se javlja kod mnogih lekova iz ove skupine. Ovi lekovi mogu izazivati jaku smetenost i pospanost, posebno kod starijih osoba. Zbog toga kombinovano delovanje alkohola i antihistamina može imati posebno značenje unutar ove populacije.

Lekovi poput klorpromazina koriste se kod psihotičnih epizoda da bi smanjili i ublažili simptome poput obmana ili halucinacija. Akutna konzumacija alkohola pojačava sedativni učinak ovih lekova, što za posledicu ima poremećenu koordinaciju pokreta kao i moguće fatalne poremećaje u disanju. Dugotrajna kombinacija pijenja alkohola i antipsihotika može dovesti do hroničnog oštećenja jetre.

Ovi se lekovi koriste uglavnom za lečenje epilepsije. Akutna konzumacija alkohola povećava dostupnost fenitoina, što istovremeno povećava mogućnost razvijanja nuspojava tog leka. Hronični alkoholizam može smanjiti dostupnost fenitoina, što značajno smanjuje zaštitu bolesnika od neželjenih epileptičkih napada, čak i tokom perioda alkoholne apstinencjije.

  Alkohol i droge

Još jedna vrlo opasna kombinacija, jer i heroin i metadon (najčešće korišćeni opijati) usporavaju rad srca i disanje. Brojne smrti koje se pripisuju opijatima nastupile su upravo zbog mešanja sa alkoholom.

Mešanje alkohola i marihuane vrlo lako može dovesti do mučnine, povraćanja i vrtoglavice, uz smanjenu moć rasuđivanja i koordinaciju.

Kokain je stimulans, alkohol depresor, a iz njihove kombinacije u jetri nastaje supstanca zvana kokaetilen koja pojačava delovanje kokaina, ali i doprinosi opasnosti od srčanog udara i prestanka disanja. Takođe, obe droge mogu maskirati delovanje druge, pa je mogućnost predoziranja povećana i zbog toga često dovodi do trovanja.

Oboje doprinose dehidraciji i pregrejavanju tela, tako da je povećan rizik od toplotnog udara. Takođe, opterećuju jetru i bubrege, a veće količine alkohola dovest će do mamurluka sledećeg dana, umesto afterglowa ecstasyja. Ecstasy može sakriti delovanje alkohola, pa je povećana mogućnost od trovanja  i epileptičkih napada.

Kao kod ecstasyja i alkohola, jetra i bubrezi su dodatno opterećeni ovom kombinacijom, telo dehidrira, a česte su pojave agresivnog ponašanja i nervoze.

Alkohol i energetska pića

Iako se često koriste zajedno, nije ih preporučljivo mešati. Ova kombinacija nosi niz opasnosti po zdravlje:

Nazad