Alkohol i alergija

 

Razlog zbog kojeg vas sve češće izluđuju vaše alergije ne mora biti povezan sa vašom mačkom ili psom. Naime, pre ima veze sa alkoholom koji volite popiti za vreme ili posle večere.

"Negativna reakcija na hranu" je opšti termin koji se odnosi na svaku neprijatnu i potencijalno problematičnu reakciju koja sledi potrošnju namirnica ili napitaka. Uglavnom, alergija na hranu se dešava kada se obična, neškodljiva materija ponaša kao pretnja imunološkoj odbrani organizma.

Kod osetljivih osoba, čak i konzumacija malo alkohola može prouzrokovati alergijsku reakciju. Alkohol može pogoršati simptome alergije, jer razvija hipersenzitivne reakcije, a takođe, može povećati i produkciju antitela uključenih u alergijske reakcije. Alergijske reakcije se obično manifestuju kao migrena, svrab, osip, grčevi u stomaku, proliv, astma, kijanje, začepljen nos, otečeno lice i suzne, otečene oči.

Histamin se obično smatra glavnim uzrokom nepovoljnog reagovanja na vino, verovatno zbog relativno visoke koncentracije u određenim vinima. Mnoge namirnice, kao što su paradajz i riba, sadrže i značajno veću koncentraciju, nego vino. Obratno, određene materije u vinu mogu prouzrokovati oslobađanje histamina iz ćelija organizma. Određene osobe mogu imati smanjenu aktivnost ili smanjenu količinu jedne od enzima koji razbija histamin u crevu.

Nedavna istraživanja su ocenjivala neprijatne reakcije na histamin u vinu kod 16 osoba koji nisu podnosili vino. Nikakva povezanost nije primećena između koncentracije histamina u vinu i nepovoljne reakcije. Međutim, potrošnja vina, koja ima nisku koncentraciju histamina, povećavala je koncentraciju histamina u krvi kod ovih osoba 10 minuta posle konzumacije. To sugeriše da u vinu može postojati hemijska supstanca koja oslobađa histamin.

U osmogodišnjoj studiji, žene koje su pile 14 ili više alkoholnih pića nedeljno pre su razvile nazalne alergije od onih koje su pile manje količine alkohola. Smanjivanje popijenih količina piva, vina ili koktela, moglo bi značiti i manje kijanja i nezačepljen nos.

Može li odricanje od alkohola umanjiti probleme sa alergijom? Po svemu sudeći, kod određenih osoba može.

Nazad